Mājas lapas lietošanas noteikumi

Mājas lapas lietošanas noteikumi

1. Interneta vietnes www.dadarik.com vispārīgie lietošanas noteikumi.

1.1. Pirms SIA „Dadarik” (reģistrācijas Nr.40203003355, juridiskā adrese Kalēju iela 16A, Jūrmala) interneta vietnes www.dadarik.com lietotāja profila reģistrācijas, lūdzam rūpīgi iepazīties ar interneta vietnes www.dadarik.com lietošanas noteikumiem (turpmāk – Noteikumiem).
1.2. Pirkumu (turpmāk – Prece) noformē persona, kas veic pirkumu interneta vietnē www.dadarik.com (turpmāk tekstā arī Pircējs), un www.dadarik.com pārstāvis, t.i., uzņēmums SIA „Dadarik” (turpmāk tekstā arī Pārdevējs). Pirkuma noformēšana tīmekļa vietnē www.dadarik.com ir pielīdzināma pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanai.
1.3. Esošie Noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju (turpmāk arī Puses).
1.4. Papildus šiem Noteikumiem, Pušu tiesiskās attiecības nosaka Civillikums, Komerclikums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.
1.5. Ar interneta vietni www.dadarik.com tiek saprasta Pārdevēja izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.dadarik.com, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.
1.6. Apmeklējot interneta vietni www.dadarik.com, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, apliecina piekrišanu šiem noteikumiem.
1.7. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.dadarik.com, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.
1.8. Informējam, ka Pārdevējs interneta vietnē www.dadarik.com ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes www.dadarik.com lietošanas laikā.
1.9. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.dadarik.com saturu un lietošanas Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.dadarik.com.
1.10. Lietojot interneta vietni www.dadarik.com vai veicot jebkādas aktivitātes minētajā vietnē, ir uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes Pircējam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai Pircējs būtu savlaicīgi informēts par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat Noteikumiem, interneta vietni www.dadarik.com lietot aizliegts.
1.11. Lai kļūtu par interneta vietnes www.dadarik.com reģistrēto Pircēju, ir jāievēro interneta vietnē www.dadarik.com noteiktā reģistrēšanās kārtība.
1.12. Katram interneta vietnē www.dadarik.com reģistrētajam Pircējam ir pienākums neizpaust savus piekļuves datus citām personām. Ja interneta vietnē www.dadarik.com tiek veiktas darbības ar reģistrēta Pircēja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā veicis pats reģistrētais Pircējs.
1.13. Pircējs piekrīt no interneta vietnes www.dadarik.com saņemt informāciju par dažāda veida aktualitātēm.
1.14. Pārdevējs neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.dadarik.com lietošanas laikā.

2. Preces apraksts, cena un izlozes

2.1. Prece (turpmāk arī Dadariks) ir virtuāla dāvana, kas satur sekojošu informāciju: kategoriju, sēriju, kārtas numuru, pirkuma vērtību, kā arī citu informāciju un ierobežojumus atbilstoši SIA „Dadarik” ieskatiem, kas nepieciešami, lai nodibinātu civiltiesiskās attiecības saskaņā ar pakalpojuma piedāvājumu.
2.2. Dadarikam, kas piedalās vērtīgu balvu izlozē, tiek piešķirts ID numurs. ID numurs sastāv no sērijas un numura. Sērija sastāv no kategorijas, nedēļas un gada vērtīgu balvu izlozes numura. Numurs – konkrētas sērijas kārtas numurs.
Piemēram, B25F 1234, kur:
    B – Dadarika kategorija;
    25 – vērtīgu balvu nedēļas izlozes numurs;
    F – 2016. gads;
    1234 - Dadarika, kas piedalās vērtīgu balvu izlozē, kārtas numurs.
2.3. Preces raksturojums un cena norādīta Galerijā interneta vietnē www.dadarik.com.
2.4. Preču sortiments un cena var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma. Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.dadarik.com.
2.5. Interneta vietnes www.dadarik.com Pircējam ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī, atbilstoši saviem ieskatiem, mainīt interneta vietnē www.dadarik.com norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
2.6. Preču cenas www.dadarik.com interneta vietnē norādītas euro valūtā. Visas cenas norādītas, iekļaujot pievienotās vērtības nodokli. Preču cena ir spēkā ja prece atrodama interneta vietnē www.dadarik.com, par ko liecina norāde "Pirkt".
2.7. Pārdevēja vārdā interneta vietnē www.dadarik.com tiek pārdota Prece, veiktas vērtīgu balvu akcijas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2.8. Nopirkto Preču piedalīšanos vērtīgu balvu izlozē nosaka Pārdevējs saskaņā ar noteikumiem, kas ievietoti interneta vietnē www.dadarik.com.

3. Pirkuma noformēšana

3.1. Pircējs veic pirkumu elektroniskā veidā, pievienojot preci virtuālajā pircēja grozā.
3.2. Pirkumu grozs tiek izveidots, Pircējam izvēloties attiecīgo preci un izmantojot izvēlni „Pirkt”.
3.3. Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas Pirkumu grozā lietojama izvēle „Grozs” lapas www.dadarik.com labajā augšējā stūrī.
3.4. Pirkumu grozā redzamas visas izvēlētās preces. Preču daudzums Pirkumu grozā var tikt mainīts. Pasūtījuma noformēšanas turpinājumam lietojama izvēlne "Maksāt un nosūtīt".
3.5. Prece-Pirkums tiek noformēts, kad Pircējs izvēlas funkciju ”Maksāt un nosūtīt“.
3.6. Preces pirkums stājas spēkā no brīža, kad attiecīgā summa par pirkumu interneta vietnē www.dadarik.com tiek ieskaitīta Pārdevēja norēķinu kontā.
3.7. Pircējam vietnē www.dadarik.com iespējams izvēlēties apmaksas veidu.
3.8. Tā kā Prece ir virtuāla dāvana, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Pircējs to nav tiesīgs nosūtīt atpakaļ Pārdevējam un pieprasīt naudas atmaksu.

4. Interneta vietnē www.dadarik.com piedāvāto pakalpojumu lietošana

4.1. Pircējam vienmēr jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē www.dadarik.com noteikto kārtību.
4.2. Pircējam aizliegts interneta vietnē www.dadarik.com publicēto informāciju izmantot ļaunprātīgos nolūkos. Interneta vietnes www.dadarik.com piedāvātos pakalpojumus drīkst izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pārdevējam ir tiesības apturēt vai pārtraukt pakalpojumu piedāvājumu, ja pasūtījuma brīdī nav nodrošināta interneta vietnes www.dadarik.com noteikumu ievērošana.
4.3. Interneta vietnes www.dadarik.com lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Interneta vietnē www.dadarik.com ievietotās informācijas saturu aizliegts izmantot bez minētā satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumdošanu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē www.dadarik.com iekļauto zīmolu vai logotipu. Aizliegts dzēst, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē www.dadarik.com vai tiek sniegti ar interneta vietnes www.dadarik.com starpniecību.
4.4. Interneta vietnē www.dadarik.com iekļautais Preču saturs un apraksts, kā arī cita informācija ir Pārdevēja īpašums.

5. Interneta vietnē www.dadarik.com ievadīto datu izmantošana, konfidencialitāte

5.1. Pārdevējs informē – norādot savu e-pasta adresi, piekrītat tās iekļaušanai datu bāzē, kā arī interneta vietnes www.dadarik.com paziņojumu/atgādinājumu saņemšanai par iesāktajiem, taču nepabeigtajiem Preču pasūtījumiem.
5.2. Lietojot interneta vietni www.dadarik.com, piekrītat, ka Pārdevējs vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.dadarik.com vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un veikt to uzskaiti:
    5.2.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;
    5.2.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;
    5.2.3. www.dadarik.com apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;
    5.2.4. IP adreses;
    5.2.5. citus datus, kas izmantojami sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī www.dadarik.com interneta vietnes izmantošanas kontroles un uzlabošanas organizācijas nolūkos;
    5.2.6. datus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nepieciešami personas identificēšanai vērtīgu balvu izniegšanā.
5.3. Pārdevējs interneta vietnē www.dadarik.com apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīgs nodot arī citiem uzņēmumiem. Dati, kas ļautu identificēt personu šajā procesā, netiek atklāti un netiek nodoti trešajām personām.
5.4. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē www.dadarik.com, kļūst par Pārdevējа īpašumu, kurus SIA „Dadarik” kā interneta vietnes www.dadarik.com īpašnieks, ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem.
5.5. Norādot e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz interneta vietni www.dadarik.com, Pircējs piekrīt, ka SIA „Dadarik” šos datus tiesīga izmantot tikai iepriekš minētajos nolūkos.

6. Informācija par personas datiem interneta vietnē www.dadarik.com

6.1. Sākot Preces pasūtīšanu, Pircējs piekrīt, ka SIA “Dadarik” interneta vietnē www.dadarik.com ievadītos datus var izmantot saskaņā ar iepriekš norādītajiem interneta vietnes www.dadarik.com lietošanas Noteikumiem.
6.2. Sākot Рreces pasūtīšanu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt ar interneta vietnes www.dadarik.com lietošanas Noteikumiem un sniegtie kontaktpersonas dati ir pareizi.

7. Vispārīgie nosacījumi

7.1. Pārdevējs neatbild par Preces, tās numura pazušanu un/vai zādzību. Preces Pircējam ir pienākums izrādīt pienācīgu rūpību, rīkojoties ar viņa rīcībā nonākušo iegādāto Preci.
7.2. Preces kopēšana, pārdošana, viltošana ir stingri aizliegta.
7.3. Iegādātā Prece ir derīga uzrādīšanai līdz laikam, kas norādīts interneta vietnē www.dadarik.com.
7.4. Prece var tikt izmantota saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti interneta vietnē www.dadarik.com.
7.5. Prece nesniedz nekādus papildus bonusus un/vai Pārdevēja pakalpojumus, kā tikai to, kas norādīts interneta vietnes www.dadarik.com piedāvājumā, ja nepastāv cita vienošanās.
7.6. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.
7.7. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar Latvijas Repuplikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
7.8. Informāciju par to, kā sazināties ar SIA „Dadarik”, meklējiet interneta vietnes www.dadarik.com sadaļā „Kontakti”.

Mēs - sociālajos tīklos

Seko mums sociālajos tīklos, kur regulāri publicējam informāciju par jaunumiem un īpašiem piedāvājumiem!